Langeland Kommune

Skilte i landskabet

Naturbeskyttelseloven tillader ikke reklamer i det åbne land

Vi har i Danmark valgt at holde landskabet frit for store og dominerende reklameskilte.

Det er derfor muligt at opleve den danske natur og det karakteristiske danske landbrugsland uden reklameskilte som forstyrrende elementer.

I mere end 60 år har naturbeskyttelsesloven indeholdt et generelt forbud mod reklameskilte uden for bymæssig bebyggelse.

Det er ifølge naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1 ikke tilladt at opsætte reklameskilte i det åbne land.

Hvorvidt der er tale om bymæssig bebyggelse beror på en konkret vurdering. Den konkrete vurdering af, om der er tale om en placering i det åbne land, foretages uafhængigt af, om området er beliggende i byzone, sommerhusområde eller landzone. Afgørende er alene om området faktisk må karakteriseres som bymæssig bebyggelse eller som åbent land. Der er ingen dispensationsmulighed fra naturbeskyttelseslovens § 21.

Virksomheder beliggende i det åbne land kan få tilladelse til at opsætte et særligt servicevejvisningsskilt.

Læs mere om skiltning under Erhverv/Virksomheder (nyt vindue).

 

Sidst opdateret: 14. september 2017

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17

Lov om naturbeskyttelse