Langeland Kommune

Naturbeskyttelse

Få overblik over regler for beskyttelse af natur og landskab

Mere end 70% af naturområder som enge, moser og strandenge er forsvundet siden 1940'erne. Med naturområderne forsvinder mange vilde dyr og planter.

I 1992 blev Naturbeskyttelsesloven vedtaget.
Udover Naturbeskyttelsesloven er der også international lovgivning, samt Planloven og Museumsloven, som indeholder love og regler om beskyttelse af natur og landskab.

Som lodsejer i det åbne land har man pligt til at kende indholdet af disse.

For at sikre at lodsejere og andre interesserede kan få et hurtigt overblik har Langeland Kommune, i samarbejde med Svendborg Kommune, fået udarbejdet et hæfte, som indeholder oversigt over gældende forhold.

Sidst opdateret: 19. juni 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17