Langeland Kommune

Natura 2000-projekt i Ålemosen

- rydning og forberedelse til afgræsning

Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn til et Natura 2000-projekt i Ålemosen, Langeland Kommune.

Projektet indebærer delvis rydning af træer og buske i den nordvestlige del af mosen, og opsætning af kreaturhegn fordelt på to folde.

Formålet med projekter er at genskabe områdets rigkær med bl.a. spidsblomstret siv, tykakset star og engkabbeleje. Disse planter har brug for fugtige forhold og meget sollys. En del af Ålemosen er ved at gro til i træer og buske. Det får de sjældne arter til at forsvinde. Gennem rydning og afgræsning genskabes de lysåbne forhold, der er så vigtige for den særlige flora og fauna i rigkæret.

Jævnfør det forpligtende samarbejde med Langeland Kommune, er det Svendborg Kommune, der gennemfører projektet.

orto

Link til EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne:  https://ec.europa.eu/agriculture/index_da

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Logo

Sidst opdateret: 23. marts 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17