Langeland Kommune

Hydrologiprojekt Ålemosen

Referat af lodsejermøde den 14. april 2015

Som en del af projektet ved Ålemosen har kommunen afholdt et lodsejermøde på Humble Kro. Mødet blev afholdt d. 14. april 2015 med deltagelse af lodsejere, naboer og kommunen.

Projektet ved Ålemosen er en del af realiseringen af Natura 2000-planerne og omhandler nedlæggelse af en pumpe og etablering af naturligt hydrologi til gavn for udvalgte naturtyper og arter.

Afgørelse efter vandløbsloven om nedlæggelse af pumpe i Ålemosen

Langeland Kommune har rettidigt modtaget en klage over afgørelsen offentliggjort den 10. juni 2015. Klagen er fremsendt af kommunen til den uafhængige klagemyndighed Natur- og Miljøklagenævnet, som behandler sagen.

Den fremsendte klage har opsættende virkning, hvilet betyder at kommunens afgørelse ikke kan udnyttes, og at der ikke må udføres anlægsarbejde før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.

Når der foreligger en afgørelse fra klagenævnet vil kommunen orientere de berørte parter.

Sidst opdateret: 16. juli 2015

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17