Langeland Kommune

Natura 2000

Natura 2000-handleplan

Kommunalbestyrelsen har den 12. november 2012 vedtaget Natura 2000-handleplan - i samarbejde med Naturstyrelsen, Faaborg Midtfyn, Ærø og Svendborg kommuner.

Handleplanens indhold

Natura 2000-handleplanen er en udmøntning af de statslige Natura 2000-planer og beskriver hvordan planerne vil blive realiseret indenfor kommunens geografiske afgrænsning.

I handleplanen er det angivet hvordan og hvornår Natura 2000-planernes indsatsprogram gennemføres lokalt. Der er angivet en prioritering af rækkefølgen af indsatserne, og der er peget på områder, hvor der er mulighed for at skabe ny natur eller forbedrede levesteder for dyr og fugle.

e-page (nyt vindue)- klik på publikationen for at forstørre

Sidst opdateret: 13. november 2013

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00