Langeland Kommune

Natura 2000-handleplan for 2016 - 2021

Handleplan for kommunens del af Natura 2000-område 127, Sydfynske Øhav

Kommunalbestyrelsen har vedtaget handleplan for kommunens del af Natura 2000-område Sydfynske Øhav

Handleplanen beskriver hvordan statens overordnede Natura 2000-plan vil blive gennemført. Desuden bliver der redegjort for den gennemførte indsats for perioden 2010 – 2015.

Inden for områderne er der udpeget en række arter og naturtyper (udpegningsgrundlag), som er ydet en særlig beskyttelse, og som myndighederne er forpligtet til at sikre gunstige betingelser for.

Sidst opdateret: 11. april 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17