Langeland Kommune

Bade- og bådebroer

Læs om ansøgning og regler i forbindelse med bade- og bådebroer

Ansøgning om opstilling af bade- og bådebroer

Du skal altid søge om tilladelse til at opstille en bade- eller bådebro.

Ansøgningen skal sendes til Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing eller på e-mail: post@langelandkommune.dk.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Nøjagtig beliggenhed af den planlagte bro på et 4 cm kort
 • Oplysninger om ejendommens matrikelnummer
 • Oplysninger om ejeren har retlig adgang til kystarealet
 • Evt. anden ejers skriftlige samtykke om ret til adgang på kystarealet
 • Plantegning af broen
 • Profiltegning af broen med angivelse af dens højde over vandet og vanddybde langs broen
 • Oplysninger om hvorvidt bro og pæle agtes indtaget i vinterperioden

Administrationspraksis for bade- og bådebroer samt badepontoner

På møde i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø den 26. juni 2007 blev nedenstående administrationsgrundlag godkendt.

 • Ud fra en konkret vurdering gives tilladelse til én fællesbro, som ønskes opsat af en grundejerforening eller en campingplads med arealer grænsende til kysten.
 • Der gives ikke tilladelse til privatbroer ved enkelte boliger.
 • Der gives ikke tilladelse til bade- og bådebroer ved åbne kyststrækninger.
 • Der kan efter konkret vurdering i Infrastruktur gives tilladelse til broer og badepontoner ud for kommunaltejede arealer. I disse tilfælde indføres et vilkår i tilladelsen om at det er ejerens pligt at vedligeholde broen. Hvis der er mere end en grundejerforening i et sommerhusområde, gives der principielt kun tilladelse til én bade- og bådebro. Det anbefales at grundejerforeningerne opretter et fælles brolaug.
 • Gelændere kan efter konkret vurdering påmonteres.
 • Efter konkret vurdering gives tilladelse til en eller flere badepontoner. Disse må dog kun ligge i vandet i badesæsonen.
 • Der gives ikke tilladelse til yderligere bade- og bådebroer samt badepontoner beliggende ved Natura 2000-områder.

Vurdering af fysisk udformning af broen

Længde

En bade- og bådebro bør ikke være længere end højst nødvendigt, og længden skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. I vurderingen skal der lægges vægt på:

 • At bade- og bådebroen ikke skal virke for dominerende i landskabet. En bade- og bådebro bør ikke kunne ses på store afstande.
 • Muligheden for at kunne nå ud over et sten- eller tangbælte.
 • Muligheden for at komme ud til en rimelig badedybde.
 • Dog kan en badebro maks. være 50 m.

Bredde

En bade- og bådebro bør ikke være bredere end højst nødvendigt, og bredden skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. I vurderingen skal der lægges vægt på:

 • At bade- og bådebroen ikke skal virke for dominerende i landskabet.
 • Antallet af forventede brugere.
 • Dog må en badebro maks. være 1,50 m bred.

Klage

Afgørelser om bade- og bådebroer kan påklages til Kystdirektoratet. Klagefristen er 4 uger og bade- bådebroen må ikke opsættes, før klagefristen er udløbet.

Sidst opdateret: 25. august 2016

Bekendtgørelse om bade- og bådebroer

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00