Langeland Kommune

Kyst- og højvandssikring

Kystbeskyttelse og ændringer af terræn hører under Kystdirektoratet

 

Kystdirektoratet er statens myndighed, når det offentlige eller private borgere vil anlægge eller ændre kystbeskyttelse.

Hvornår skal man søge om tilladelse?

Etablering, renovering eller genoprettelse af kystbeskyttelse samt ændringer af terrænet må kun udføres efter tilladelse fra Kystdirektoratet. Vedligeholdelse af lovligt anlagt kystbeskyttelse kan ske uden tilladelse, da ejeren af kystbeskyttelsen har pligt til at holde den i god og forsvarlig stand.

Som udgangspunkt skal der altid søges om tilladelse, når der er tale om:

  • etablering af ny kystbeskyttelse

  • renovering af eksisterende kystbeskyttelse, hvor anlægget bliver ændret med hensyn til opbygning, dimensioner og/eller materialevalg

  • genopretning af eksisterende kystbeskyttelse, hvor anlægget på grund af manglende vedligeholdelse ikke længere har kystbeskyttende virkning

  • ændringer af terrænet, der kan have indflydelse på kystens udvikling, f.eks. udlægning af materiale eller gravning på stranden.

I tilfælde hvor det er svært at skelne mellem vedligeholdelse, genopretning og renovering af kystbeskyttelse, kan man henvende sig til Kystdirektoratet, som vil foretage en vurdering af anlæggets tilstand.

Ansøgning

Når du vil søge om tilladelse til at etablere eller renovere kystbeskyttelse eller foretage terrænændringer, skal du bruge et ansøgningsskema.

Du finder flere oplysninger og ansøgningsskema på Kystdirektoratets hjemmeside

Når Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning, der indeholder alle de nødvendige oplysninger, begynder Kystdirektoratets behandling af sagen.

 

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17