Langeland Kommune

Jordforurening

Se om din ejendom ligger på forurenet jord

Hvad er områdeklassificering?

Områdeklassificerede arealer er de arealer i en kommune, hvor jorden vurderes at være lettere forurenet.

Ældre byområder er typisk blevet lettere forurenet på grund af mange års påvirkninger fra afbrænding af tørv, koks, kul og træ samt fra trafik og industri. Forureningen kan også stamme fra mindre spild eller fra forurenet fyldjord.

Grunden til at arealer i en kommune bliver områdeklassi-ficeret er, at vi skal undgå at lettere forurenet jord bliver flyttet ud til uforurenede områder.

Ligger min ejendom i et områdeklassificeret område?

På Kortinfo - se link i højre side - kan du søge din ejendom frem for at se, om den ligger i et områdeklassificeret område.  

Hvad betyder det at et areal er kortlagt?

Er der/har der været f.eks. benzinsalg, autoværksted, renseri eller en anden forurenende aktivitet på en ejendom, kan den være blevet forurenet med stoffer som kan være farlige for mennesker og miljøet.

Region Syddanmark kortlægger sådanne ejendomme, og ejendommene kortlægges på to niveauer 

  • Vidensniveau 1 (V1), muligvis forurenet
  • Vidensniveau 2 (V2), dokumenteret forurenet

Er min ejendom kortlagt af Region Syddanmark?

På Region Syddanmarks hjemmeside kan du med din adresse eller dit matrikelnummer undersøge om der findes en kortlægning på din ejendom - se link i høre side.

På Region Syddanmarks hjemmeside kan du desuden finde pjecer med god information om forurening af bolig- og erhvervsejendomme, gode råd om at bo på en lettere forurenet grund mv.  

Hvad gør jeg hvis jeg opdager en akut jordforurening?

Hvis du opdager en akut jordforurening som f.eks. at røret fra olietanken til fyret knækker eller hvis olieleverandøren overfylder tanken, så der kommer olie ud på jorden, skal du straks ringe 112.

Opdager du en jordforurening når du graver i jorden, skal du stoppe gravearbejdet og tage kontakt til Infrastruktur, Natur og miljø.

Sidst opdateret: 27. august 2014

Kort over områder

Sådan bruger du kortet: