Langeland Kommune

Jordflytning

Se kommunens regler for flytning af jord og godkendte modtageanlæg

Hvornår skal jeg anmelde jordflytning til kommunen?

Du skal anmelde til kommunen, hvis du skal flytte jord 

  • forurenet jord bort fra en ejendom der er lettere forurenet, hvor den er opgravet
  • jord bort fra en kortlagte ejendom, hvor den er opgravet
  • jord bort fra et kortlagt delareal på en ejendom, hvor den er opgravet.
  • jord bort fra et areal, som anvendes til offentlig vej.
  • jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet.
  • jord bort fra et godkendt modtageranlæg for jord.
  • jord som affald.

Se kommunens regulativ for flytning af jord i højre side.

Flytning af mindre end 1 m3 jord

Skal du maksimalt flytte 1 m3 jord fra din ejendom, må du flytte jorden til kommunens genbrugsplads uden anmeldelse, men dette gælder kun hvis der er tale om områdeklassificeret jord fra din ejendom som ikke er kortlagt eller delvist kortlagt som forurenet af Region Syddanmark. Der må flyttes 1 m3 pr. projekt.

Er du i tvivl om dette kan du finde oplysning på Region Syddanmarks hjemmeside - se link i højre side.
Du er også velkommen til at kontakte Langeland Kommune på 63 51 60 46.

Flytning af ren jord

Du behøver ikke sende en anmeldelse til kommunen, hvis du flytter jord fra et område der er rent.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke må flytte jord til naturområder som er beskyttet af fredninger, EU-regler beskyttelseslinjer, §3- områder mv.
Er du i tvivl om dette, er det en god idé at tage kontakt til Langeland Kommune forinden flytning.

Hvordan anmelder jeg min jordflytning ?

Anmeldelsen skal ske på et anmeldelsesskema, som du kan hente i selvbetjeningsboksen.

Anmeldelsen skal godkendes af kommunen inden du flytter jorden.

Husk at anmeldelsen skal ske 14 dage før du flytter jorden.

Hvor kan jeg aflevere den anmeldte jord?

Se listen over godkendte modtageanlæg i højre side.

Genbrug af lettere fourenet jord

Hvis du vil genbruge lettere forurenet jord, skal du søge om tilladelse ved kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvbetjening

Sidst opdateret: 14. marts 2016

Godkendte modtageanlæg

Klintholm I/S
Klintholmvej 50
5878 Hesselager
Tlf: 6225 3086

Odense Nord Miljøcenter
Strandløkkevej 100
5270 Odense N
Telefon: 63 18 90 00

NCC, Odense Syd
Energivej 32
5260 Odense S.
Tlf.: 54 16 05 50

RGS 90 A/S
Profilvej 22
6000 Kolding
Telefon: 76 31 90 91