Langeland Kommune

Regler for husholdningsaffald

I regulativ for husholdningsaffald kan du finde reglerne for håndtering af affaldet

Du kan læse om håndtering af affald fra husholdningen som dagrenovation, affald af papir, pap, glas, metal, plast samt elektronik og batterier.

Og om regler for adgangen til genbrugspladsen og om hvordan du bortskaffer haveaffald, bygge- og anlægsaffald m.m.

Er du i tvivl om hvordan du bortskaffer noget affald, kan sagsbehandleren på området fortælle dig om den korrekte håndtering.

Gældende regulativ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. december 2014 kommunens regulativ for husholdningsaffald. Regulativet trådte i kraft den 31. december 2014.

Læs

Sommerhus og affald

Har du et sommerhus, som du lejer ud, kan du give dine gæster vores foldere, der kan vejlede om, hvordan de kan komme af med deres affald under opholdet:

Hver folder er på dansk, engelsk og tysk.

Vi anbefaler, at du printer den folder, der dækker dit sommerhusområde og opbevarer den i dit sommerhus, så dine gæster kan læse den.

 

Sidst opdateret: 04. oktober 2016

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17