Langeland Kommune

Afbrænding

Se reglerne for afbrænding af haveaffald og bål

Det er tilladt i byzone og sommerhusområde

 • at brænde rent, tørt træ af på et lille bålsted på under 1 m2 (under 200 l)
 • at brænde sankthansbål på sankthansaften

Det er ikke tilladt i byzone og sommerhusområde

 • at brænde haveaffald eller andet affald af

Det er tilladt i landzone

 • at brænde haveaffald af i perioden fra 1. december til 1. marts
 • at brænde rent, tørt træ på et lille bålsted på under 1 m2 (under 200 l) hele året

Generelle regler

 • afbrænding må ikke være til gene for omgivelserne, naboejendomme
  og trafikken
 • afbrænding må ikke foregå i stærk blæst
 • afbrænding må kun foregå i dagtimerne fra solopgang til solnedgang
 • afbrænding skal ske i overensstemmelse med krav i anden lovgivning - herunder brandbestemmelserne. 
 • afbrænding af haveaffald skal foregå med god afstand til bygninger, letantændelig vegetation, oplag af brandfarlige stoffer og markafgrøder.

  Afstanden afhænger af størrelsen på bålet:

 

 

Under 200 l

200 l - 500 l

Over 500 l

Bygninger med hårdt tag

10 m

30 m

30 m

Bygninger med  letantændeligt tag

30 m

100 m

200 m

Oplag af brandfarlige stoffer

30 m

100 m

200 m

Letantændelig vegetation

30 m

100 m

200 m

Letantændelige markafgrøder

30 m

30 m

60 m

 

Gartneri, naturpleje, skovbrug og landbrug

 

Læs

for disse erhverv.

 

Sidst opdateret: 14. september 2017

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00